(1) Capablanca,J - Bernstein,O [C66]
San Sebastian San Sebastian (1), 1911

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0-0 Be7 5.Nc3 d6 6.Bxc6+ bxc6 7.d4 exd4 8.Nxd4 Bd7 9.Bg5 0-0 10.Re1 h6 11.Bh4 Nh7 12.Bxe7 Qxe7 13.Qd3 Rab8 14.b3 Ng5 15.Rad1 Qe5 16.Qe3 Ne6 17.Nce2 Qa5 18.Nf5 Nc5 19.Ned4 Kh7 20.g4 Rbe8 21.f3 Ne6 22.Ne2 Qxa2 23.Neg3 Qxc2 24.Rc1 Qb2 25.Nh5 Rh8 26.Re2 Qe5 27.f4 Qb5 28.Nfxg7 Nc5 29.Nxe8 Bxe8 30.Qc3 f6 31.Nxf6+ Kg6 32.Nh5 Rg8 33.f5+ Kg5 34.Qe3+ 1-0