(2) Duras,O - Janowsky,D [C77]
San Sebastian San Sebastian (1), 1911

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d3 d6 6.c4 Bg4 7.h3 Bh5 8.Be3 Be7 9.g4 Bg6 10.Nc3 h5 11.g5 Nd7 12.Rg1 0-0 13.Qd2 Qe8 14.Nh4 Nc5 15.Bd1 Qd7 16.Rg3 b5 17.f3 Rfb8 18.b3 Bf8 19.Nd5 Kh8 20.Bxc5 dxc5 21.f4 exf4 22.Nxf4 Bd6 23.Bc2 Bxf4 24.Qxf4 Qd4 25.Rd1 Qc3+ 26.Qd2 Qe5 27.Kf2 Nd4 28.Nf3 Nxf3 29.Rxf3 Rd8 30.Kg1 bxc4 31.bxc4 Rab8 32.Bb3 Rd4 33.Qf4 Qe7 34.Re1 a5 35.Qc1 Qe5 36.h4 Rd6 37.Qa1 Qe6 38.Rg3 Rd4 39.Qc3 Rb4 40.a3 Rb8 41.Bc2 Qa6 42.Re2 Qb6 43.Rgg2 c6 44.Qe1 Qd8 45.Qc3 Qc7 46.Ref2 Rb7 47.Rf3 Rd8 48.Rgf2 Rdb8 49.Kg2 Rb2 50.Rd2 Qd8 51.Rdf2 Kg8 52.Qe5 Qd7 53.Rf4 Kh7 54.Qc3 Qd6 55.R4f3 Qc7 56.Rd2 Ra2 57.Bd1 Rxd2+ 58.Qxd2 Rb1 59.Rf1 Qe5 60.a4 Rb2 61.Bc2 Qe6 62.Rf4 Qd6 63.Rf2 Qd7 64.Rf4 Qd4 65.Rf2 Ra2 66.Kh2 Qd7 67.Qe3 Qd6+ 68.Kg2 Qe5 69.Qd2 Qd4 70.Kh2 Ra3 71.Kg2 Kg8 72.Qe2 Ra2 73.Qd2 Qd8 74.Qc3 Qd7 75.Rf4 Qd4 76.Qd2 Qd7 77.Qc3 Qd4 78.Qd2 Qb2 79.Rf2 Qb4 80.Kf3 Ra3 81.Kg2 Qxd2 82.Rxd2 Kf8 83.Kf3 Ke7 84.Ke3 Ke6 85.Kf4 Ra2 86.Rg2 Ra1 87.Rh2 Rf1+ 88.Ke3 Ke5 89.Ke2 Rg1 90.Kf2 Rc1 91.Ke3 Ra1 92.Rh3 Ra3 93.Rf3 Ra1 94.Rh3 Re1+ 95.Kd2 Rg1 96.Ke3 Rg2 97.Bd1 Ra2 98.Rh1 Ra3 99.Bc2 Bxe4 100.Rb1 Bg6 101.Rb6 Kd6 102.Ra6 Ra1 103.Rxa5 Rh1 104.Ra6 Rxh4 105.Bd1 Rd4 106.Be2 Kc7 107.Ra8 h4 108.Rh8 Kb6 109.Rb8+ Ka7 110.Rh8 Kb7 111.Rf8 h3 112.Rh8 Bf5 113.a5 Ka7 114.Rf8 Rd7 115.Kf4 Be6 116.Bf3 Ka6 117.Bxc6 Ra7 118.Ke5 Kxa5 119.g6 Kb4 120.Be4 Kc3 121.Rh8 Bg4 122.Kf4 f5 123.Bxf5 Bxf5 124.Kxf5 Kxd3 125.Rxh3+ Kxc4 126.Ke6 Kb5 127.Rf3 c4 128.Rf5+ Kb6 129.Rf1 Rc7 130.Kd6 Rc6+ 131.Kd5 c3 132.Rc1 c2 133.Kd4 Kc7 134.Kd3 Kd6 135.Kd2 Ke6 136.Re1+ Kf6 137.Kc1 Kxg6 138.Rg1+ Kf7 139.Rg2 g6 140.Rf2+ Kg7 141.Rg2 Rc5 142.Rd2 Kf6 143.Rf2+ Rf5 144.Rxc2 Rf1+ 145.Kb2 g5 146.Rc8 Rd1 147.Kc2 Rd5 148.Rf8+ Kg6 149.Rf1 Kh5 150.Kc3 g4 151.Kc4 Rd8 152.Rh1+ Kg5 153.Rg1 Kf4 154.Rf1+ Kg3 155.Kc3 Kg2 156.Rf7 g3 157.Rg7 Kf2 158.Rf7+ Kg1 159.Kc2 g2 160.Rf6 Rd5 161.Rf8 Kh2 0-1