(102) Marshall,F - Schlechter,C [A56]
San Sebastian San Sebastian (15), 1911

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.e3 e6 4.Nc3 d5 5.Nf3 Bd6 6.a3 0-0 7.dxc5 Bxc5 8.Be2 Nc6 9.b4 Bd6 10.Bb2 a5 11.c5 axb4 12.axb4 Rxa1 13.Qxa1 Nxb4 14.0-0 Bxc5 15.Na4 Bd6 16.g4 Nc6 17.Rd1 Ne8 18.Nc3 Ne5 19.Nb5 Nxf3+ 20.Bxf3 Be7 21.e4 Qb6 22.Nc3 dxe4 23.Nxe4 f5 24.gxf5 Rxf5 25.Bg2 Rd5 26.Bd4 Qd8 27.Bf3 Kf8 28.Ng3 Rd7 29.Kg2 e5 30.Bxe5 Rxd1 31.Bxd1 Qd5+ 32.f3 Qd2+ 33.Be2 Qh6 34.Qc3 Bh3+ 35.Kf2 b5 36.Qd4 Qc6 37.Qf4+ Kg8 38.Nf5 Qc5+ 39.Kg3 Bxf5 40.Qxf5 Bd6 41.f4 Bxe5 42.fxe5 g6 43.Qe6+ Kf8 44.Bf3 Qg1+ 45.Kh3 Qe3 46.Kg2 Qg5+ 47.Kf2 Qe7 48.Qd5 Qh4+ 49.Ke3 Qe1+ 50.Kd4 Qd2+ 51.Ke4 Qxd5+ 52.Kxd5 Ke7 53.Bg4 h5 54.Be2 Nc7+ 55.Kc6 Ne6 56.Bxb5 Nd4+ 57.Kc5 Nxb5 58.Kxb5 Ke6 59.Kc4 Kxe5 60.Kd3 Kf4 61.Ke2 Ke4 62.Kf2 Kd3 63.Kf3 g5 64.Kf2 Ke4 65.Ke2 Kf4 66.Kf2 Kg4 67.Kg2 h4 68.h3+ 1/2-1/2