(12) Marshall,F - Capablanca,J [D13]
San Sebastian San Sebastian (2), 1911

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Nc3 Nc6 5.Nf3 Nf6 6.Qb3 e6 7.Bg5 h6 8.Bh4 Qb6 9.Qxb6 axb6 10.e3 Bd7 11.Bb5 Bb4 12.0-0 Bxc3 13.bxc3 Ne4 14.c4 Nc3 15.a4 dxc4 16.Bxc4 Rxa4 17.Rxa4 Nxa4 18.Ra1 Na5 19.Ne5 Nxc4 20.Nxc4 f6 21.Rb1 Bc6 22.f3 Kd7 23.Nxb6+ Nxb6 24.Rxb6 Ra8 25.Rb2 Ra1+ 26.Kf2 f5 27.Bg3 Bd5 28.Be5 g6 29.Bg7 h5 30.h4 Ra2 31.Rxa2 Bxa2 32.e4 1/2-1/2