(15) Capablanca,J - Burn,A [C77]
San Sebastian San Sebastian (3), 1911

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d3 d6 6.c3 Be7 7.Nbd2 0-0 8.Nf1 b5 9.Bc2 d5 10.Qe2 dxe4 11.dxe4 Bc5 12.Bg5 Be6 13.Ne3 Re8 14.0-0 Qe7 15.Nd5 Bxd5 16.exd5 Nb8 17.a4 b4 18.cxb4 Bxb4 19.Bxf6 Qxf6 20.Qe4 Bd6 21.Qxh7+ Kf8 22.Nh4 Qh6 23.Qxh6 gxh6 24.Nf5 h5 25.Bd1 Nd7 26.Bxh5 Nf6 27.Be2 Nxd5 28.Rfd1 Nf4 29.Bc4 Red8 30.h4 a5 31.g3 Ne6 32.Bxe6 fxe6 33.Ne3 Rdb8 34.Nc4 Ke7 35.Rac1 Ra7 36.Re1 Kf6 37.Re4 Rb4 38.g4 Ra6 39.Rc3 Bc5 40.Rf3+ Kg7 41.b3 Bd4 42.Kg2 Ra8 43.g5 Ra6 44.h5 Rxc4 45.bxc4 Rc6 46.g6 1-0