(34) Teichmann,R - Marshall,F [C42]
San Sebastian San Sebastian (5), 1911

1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.c4 Be7 6.Nc3 Nxc3 7.dxc3 Nc6 8.Bf4 Bg4 9.Be2 Qd7 10.Qd2 0-0-0 11.0-0-0 h6 12.h3 Be6 13.Nd4 Nxd4 14.cxd4 Qa4 15.b3 Qa6 16.Kb1 Bf6 17.d5 Bd7 18.Qc2 Rhe8 19.Be3 Qa5 20.Bd4 Bxd4 21.Rxd4 Re5 22.Qd2 Qb6 23.Rd1 Rde8 24.Bf1 a5 25.Rc1 Kb8 26.Rf4 Bf5+ 27.Kb2 g5 28.Rf3 Bg6 29.Rfc3 Rf5 30.f3 Qc5 31.Rd1 Rfe5 32.Qd4 Qxd4 33.Rxd4 Re1 34.Rc1 R8e3 35.Rdd1 Rxd1 36.Rxd1 Ka7 37.Rd2 Re1 38.Be2 Kb6 39.Kc3 Kc5 40.a3 Rc1+ 41.Kb2 Rg1 42.Bd1 Re1 43.Be2 h5 44.Kc3 Rc1+ 45.Kb2 Rg1 46.Bd1 Re1 47.Be2 h4 48.Kc3 Rc1+ 49.Kb2 Rg1 50.Bd1 Re1 51.Be2 f6 52.Kc3 Rc1+ 53.Kb2 Rg1 54.Bd1 Re1 55.Be2 c6 56.Kc3 Rc1+ 57.Kb2 Rb1+ 58.Kc3 b5 59.b4+ axb4+ 60.axb4+ Rxb4 61.dxc6 bxc4 62.Rd5+ Kxc6 63.Rxd6+ Kxd6 64.Kxb4 Ke5 65.Kxc4 Bf7+ 66.Kd3 Kf4 67.Bf1 Kg3 68.Ke3 Bd5 69.Ke2 f5 70.Ke3 Be6 71.Ke2 g4 72.hxg4 fxg4 73.Ke3 Bd7 74.fxg4 Bxg4 75.Ke4 Bc8 76.Ke3 Bd7 0-1