(39) Leonhardt,P - Capablanca,J [D40]
San Sebastian San Sebastian (6), 1911

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Nc6 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 Be7 8.0-0 0-0 9.Qe2 cxd4 10.exd4 Nxd4 11.Nxd4 Qxd4 12.Rd1 Qg4 13.f3 Qh5 14.Ne4 Qe5 15.Nxf6+ Bxf6 16.Qxe5 Bxe5 17.a4 b6 18.a5 Bb7 19.axb6 axb6 20.Rxa8 Rxa8 21.b3 Bc6 22.Be3 b5 23.Be2 f6 24.Rc1 Ra1 25.Rxa1 Bxa1 26.Kf2 Kf7 27.Ke1 e5 28.Kd2 Ke6 29.Bd3 g6 30.h4 f5 31.b4 e4 32.fxe4 Bxe4 33.Bxb5 Bxg2 34.Ba6 Bf6 35.Bf2 Be5 36.b5 h6 37.b6 g5 38.hxg5 hxg5 39.Bc8+ Kf6 40.Ke2 Bc6 41.Kf1 Bd5 42.Ke2 Bc4+ 43.Kd2 f4 44.Bg4 Be6 45.Bf3 g4 46.Be4 g3 47.Bc5 Bg4 48.Ke1 f3 49.Be3 Bd6 50.b7 Ke5 51.Bc6 Bb8 52.Kf1 Bh5 53.Kg1 Kf5 54.Bd5 Kg4 55.Be6+ Kh4 56.Bc5 Bg4 57.Bxg4 Kxg4 58.Kf1 Kh3 59.Bg1 Bc7 60.Ba7 Kh2 61.b8Q g2+ 0-1