(47) Spielmann,R - Leonhardt,P [C28]
San Sebastian San Sebastian (7), 1911

1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d3 Nc6 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Bxc3+ 7.bxc3 Qxf6 8.Ne2 d6 9.0-0 g5 10.d4 Bg4 11.f3 Bd7 12.Rb1 Rb8 13.g3 Rg8 14.Kh1 Ke7 15.Qd3 Rg7 16.f4 gxf4 17.gxf4 Qh4 18.dxe5 Rbg8 19.exd6+ cxd6 20.Rfd1 Bh3 21.Rxb7+ Ke8 22.Ng3 Rxg3 23.Bxf7+ Kf8 24.Qxd6+ Ne7 25.hxg3 Bg2+ 26.Kg1 Rxg3 27.Qxe7+ Qxe7 28.Rxe7 Kxe7 29.Kf2 Rxc3 30.Bb3 Bxe4 31.Re1 Rf3+ 32.Kg1 Rxf4 33.Bd5 Rg4+ 34.Kh2 Rg2+ 35.Kh3 Rxc2 36.Rxe4+ Kd7 37.Bb3 Rc5 38.Rh4 h5 39.Rd4+ Ke7 40.Rd5 Rc1 41.Rf5 Rc3+ 42.Kg2 Ke8 43.Rxh5 Re3 44.Rh8+ 1-0