(77) Vidmar,M - Duras,O [D37]
San Sebastian San Sebastian (11), 1911

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.Nc3 Ne4 5.e3 Nd7 6.Bd3 Nxc3 7.bxc3 Bd6 8.e4 dxe4 9.Bxe4 c6 10.0-0 Nf6 11.Bd3 h6 12.Bd2 0-0 13.Re1 c5 14.Qe2 b6 15.Rad1 Ba6 16.Ne5 Re8 17.Bc1 Qc7 18.f4 cxd4 19.cxd4 Bb4 20.Bd2 Bxd2 21.Rxd2 Rac8 22.d5 Qc5+ 23.Kh1 exd5 24.cxd5 Bxd3 25.Qxd3 Ng4 26.Qf3 Qb4 27.Rde2 Nf6 28.a3 Qa5 29.d6 Rcd8 30.Rd1 Re6 31.h3 Qa4 32.Red2 Qe4 33.d7 Qxf3 34.gxf3 Kf8 35.Rc1 Ke7 36.Rc8 Rxe5 37.fxe5 Nxd7 38.Rc7 a5 39.f4 g6 40.Rd6 Ke8 41.Kg2 b5 42.Ra7 b4 43.a4 b3 44.Rxa5 Rb8 45.Rb5 Rxb5 46.axb5 b2 47.Rd1 Nb6 48.Rb1 Na4 49.Kg3 Kd7 50.Kg4 Ke6 51.h4 Kd5 52.h5 Ke6 53.hxg6 fxg6 54.Rxb2 1-0